Fatmir Stavileci
Fatmir Stavileci Kosovë: Lindur më 1947
Fatmir Stavileci ka lindur në vitin 1947 në Shtimë, me prejardhje nga Gjakova. Pas përfundimit të arsimit fillor dhe të mesëm ( normales për mësues), në vitin 1967 regjistrohet në Shkollën e Lartë Pedagogjike - seksioni i edukimit të artit figurativ në Shkup. Ai ka punuar si arsimtar i artit figurativ, dhe ndërkohë përfundoi Akademinë e Artit Figurativ - seksioni i pikturës në klasën e prof. Tahir Emra në Prishtinë. Ekspozita të pavarura ka realizuar në Shkup, Lubjanë, Novo Mesto. Sipas Ana Frangocskës, kuratore arti, hulumtimet e artistit ndahen në 2 diskurse tematike. Një pjesë merret me figurimin ku gërshetohet surrealizmi me realizmin, ndërsa pjesa tjetër lëviz mes surrealizmit dhe  karakterit metafizik. Peizazhet, natyrat e vdekura, qytetet e panjohura, fito dhe zoo motivet, elementet e traditës dhe folklorit, shfaqjet figurative, fragmentet nga trupi i njeriut, të gjithë këto janë vetem një pjesë e repertorit që shtresohet në pëlhurat e Stavilecit, kurse bashkëngjitja e tyre fantastike dhe surrealiste, krijon konglomerat joreal, me karakter narrativ - përrallor.
Veprat e Artit
Vaj në Telajo

Madhësia: 170 L x 107 GJ
1,550.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 59 L x 68 GJ
750.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 108 L x 170 GJ
950.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 115 L x 135 GJ
1,350.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 108 L x 82 GJ
850.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 115 L x 80 GJ
950.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 92 L x 120 GJ
950.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 82 L x 117 GJ
1,350.00