Hava Sureli
Hava Sureli Shqipëri: Lindur më 23 Maj 1962
Hava Sureli ka lindur në Tiranë. Punon si sekretare në një Shoqatë Bamirëse prej 22 vitesh. Ka mbaruar arsimin e mesëm profesional në ndërtim. Vizatimin dhe pikturën e sheh si dhuratë nga Zoti, pasi nuk ka studiuar për të. E ka nisur duke vizatuar me laps, ndërsa punimet në vaj dhe akrilik i ka nisur nga viti 1996 e deri më sot. Shumicën e veprave të saj i ka dhuruar e disa i ka shitur.
Veprat e Artit
Akrilik në Telajo

Madhësia: 50 L x 60 GJ
600.00