Irdi Sulko
Irdi Sulko Albania: Lindur më 1 Nëntor 2002
Irdi Sulko ka lindur në Berat dhe aktualisht është student në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës. 'Pasioni im për pikturën ka nisur që i vogel kur kapa lapsin për herë të parë dhe prej atëherë nuk e kam lëshuar më .Sot pas shumë vitesh praktike autodidakte në pikturë kam arritur që të jem i aftë mjaftueshëm për të krijuar një vepër qoftë kjo nga imagjinata por edhe nga realiteti. Shtysa kryesore kur isha i vogel për të pikturuar ishte dëshira, një dëshirë e zjarrtë për të hedhur në letër atë që shikonte syri me nje korrektësi grafike sa më të mirë.'
Veprat e Artit
Grafikë

Përmasat: 42 L x 29.7 Gj
450.00