Denis Golgota
Denis Golgota MË SHUMË
Diana Shehu
Diana Shehu MË SHUMË
Dritan Thoma
Dritan Thoma MË SHUMË
Edison Hysa
Edison Hysa MË SHUMË
Elia Verzivolli
Elia Verzivolli MË SHUMË
Elton Stasa
Elton Stasa MË SHUMË
Endri Myrtaj
Endri Myrtaj MË SHUMË
Ened Kuka
Ened Kuka MË SHUMË
Erisa Muzhaqi (Bode)
Erisa Muzhaqi (Bode) MË SHUMË
Ermal Hoti
Ermal Hoti MË SHUMË
Erman Marko
Erman Marko MË SHUMË
Fatjon Guzi
Fatjon Guzi MË SHUMË
Fatmir Stavileci
Fatmir Stavileci MË SHUMË
Fjora Vreshtazi
Fjora Vreshtazi MË SHUMË
Gejsa Pecaj
Gejsa Pecaj MË SHUMË
Greta Belishaku
Greta Belishaku MË SHUMË
Ilda Musabelliu
Ilda Musabelliu MË SHUMË
Irdi Sulko
Irdi Sulko MË SHUMË
Kristaq Pavllo
Kristaq Pavllo MË SHUMË
Lamberto Bimbli
Lamberto Bimbli MË SHUMË
Monda Maksutaj
Monda Maksutaj MË SHUMË
Rakip Shabani
Rakip Shabani MË SHUMË
Suzana Isufaj
Suzana Isufaj MË SHUMË