Artist
Orientation
Çmimi
Pikturë: Pikturë grafike

Madhësia: 70 L x 50 GJ
750.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 40 L x 50 GJ
450.00
Pikturë: Pikturë grafike

Përmasat: 35 L x 50 Gj
750.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 80 L x 70 GJ
1,750.00
Pikturë: Pikturë grafike

Përmasat: 50 L x 35 Gj
750.00
Pikturë: Pikturë grafike

Përmasat: 60 L x 45 Gj
550.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 40 L x 30 GJ
400.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 80 L x 70 GJ
15,150.00
Shitur
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 50 GJ
1,150.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 65 L x 90 GJ
1,350.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 50 GJ
1,150.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 105 L x 130 GJ
8,650.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 95 L x 95 GJ
1,150.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 90 GJ
1,950.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 55 L x 80 GJ
1,650.00