Artist
Orientation
Çmimi
Vaj në Telajo

Madhësia: 80 L x 60 GJ
550.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 55 L x 65 GJ
450.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 40 L x 50 GJ
500.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 40 GJ
450.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 70 L x 50 GJ
650.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 40 GJ
500.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 40 GJ
550.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 30 L x 20 GJ
350.00
Vaj në Fibër

Madhësia: 30 L x 22 GJ
550.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 70 GJ
750.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 40 L x 50 GJ
450.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 70 GJ
650.00


Vaj në Telajo

Madhësia: 30 L x 30 GJ

400.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 70 L x 60 GJ
550.00
Akrilik në Telajo

Madhësia: 83 L x 108 GJ
750.00
Akrilik dhe Pastel në Telajo

Madhësia: 66 L x 81 GJ
1,150.00
Akrilik në Telajo

Madhësia: 50 L x 70 GJ
600.00
Akrilik në Telajo

Madhësia: 95 L x 115 GJ
750.00