Artist
Orientation
Çmimi
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 60 L x 80 GJ
2,150.00
Pikturë: Pikturë në vaj
Përmasat: 60 L x 90 GJ
1,650.00
Shitur
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 100 GJ
2,150.00
Pikturë: Pikturë në vaj
Përmasat: 60 L x 70 GJ
750.00
Shitur
Pikturë: Pikturë në vaj

Madhësia: 60 L x 75 GJ
2,150.00
Pikturë: Pikturë në vaj
Përmasat: 60 L x 80 GJ
1,650.00
Shitur
Pikturë: Pikturë në vaj
Përmasat: 60 L x 85 GJ
1,550.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 90 GJ
4,150.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 60 L x 80 GJ
1,650.00
Pikturë: Pikturë në vaj

Madhësia: 70 L x 90 GJ
1,950.00
Pikturë: Pikturë në vaj
Përmasat: 90 L x 120 GJ
3,150.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 90 GJ
1,650.00
Shitur
Pikturë: Pikturë në vaj
Përmasat: 70 L x 1000 GJ
2,650.00
Art
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 90 GJ
5,150.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 90 GJ
1,650.00
Pikturë: Pikturë Grafike

Madhësia: 35 L x 50 GJ
750.00
Pikturë: Pikturë grafike

Përmasat: 25 L x 40 GJ
400.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 45 L x 55 GJ
550.00