Artist
Orientation
Çmimi
Vaj në Telajo

Madhësia: 60 L x 50 GJ
650.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 60 L x 50 GJ
650.00
Akrilik dhe Allçi në Telajo

Madhësia: 90 L x 60 Gj
850.00
Akrilik në Telajo

Madhësia: 90 L x 60 Gj
850.00
Vaj dhe Akrilik në Telajo

Madhësia: 120 L x 80 GJ
1,200.00
Vaj dhe Akrilik në Telajo

Madhësia: 76.5 L x 64 GJ
750.00
Vaj dhe Akrilik në Telajo

Madhësia: 90 L x 30 GJ
850.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 30 GJ
500.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 70 L x 50 GJ
850.00
Akrilik dhe Bojë në Telajo

Madhësia: 70 L x 50 GJ
2,150.00
Akrilik dhe Bojë në Telajo

Madhësia: 80 L x 60 GJ
2,550.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 70 L x 50 GJ
1,350.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 100 L x 70 GJ
2,150.00
Akuarel

Përmasat: 40 L x 30 GJ
400.00
Allçi dhe Akrilik në Telajo

Madhësia: 150 L x 80 GJ
450.00
Akrilik në Fajazit

Madhësia: 122 L x 71 GJ
450.00
Akrilik në Fajazit

Madhësia: 70 L x 50 GJ
350.00
Akrilik në Fajazit

Madhësia: 40 L x 30 GJ
230.00