Artist
Orientation
Çmimi
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 70 GJ
750.00
Akuarel

Përmasat: 45 L x 60 GJ
550.00
Vaj në Telajo
Përmasat: 60 L x 80 GJ
2,150.00
Shitur
Vaj në Telajo
Përmasat: 60 L x 85 GJ
1,550.00
Grafikë

Madhësia: 55 L x 40 GJ
750.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 55 L x 80 GJ
1,650.00
Akuarel

Përmasat: 60 L x 45 GJ
550.00
Pikturë: Pikturë me bojëra uji
Përmasat: 60 L x 45 GJ
550.00
Akuarel

Përmasat: 45 L x 60 GJ
550.00
Akuarel

Përmasat: 60 L x 45 GJ
550.00
Akuarel

Përmasat: 65 L x 40 GJ
650.00
Akuarel

Përmasat: 60 L x 45 GJ
750.00
Vaj në Telajo

Përmasat: 70 L x 50 GJ
1,650.00