Artist
Orientation
Çmimi
Vaj në Telajo

Madhësia: 60 L x 80 GJ
2,350.00
Akuarel

Përmasat: 50 L x 70 GJ
1,150.00
Akrilik në Fajazit

Madhësia: 122 L x 71 GJ
450.00
Akrilik në Fajazit

Madhësia: 70 L x 50 GJ
350.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 40 GJ
450.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 70 L x 50 GJ
650.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 40 GJ
550.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 70 GJ
650.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 70 GJ
750.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 40 L x 50 GJ
450.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 70 GJ
650.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 70 L x 60 GJ
550.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 65 L x 80 GJ
1,150.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 70 L x 100 GJ
1,350.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 50 L x 55 GJ
650.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 60 L x 80 GJ
650.00
Akrilik në Telajo

Madhësia: 50 L x 60 GJ
600.00
Vaj në Telajo

Madhësia: 70 L x 60 GJ
550.00