Artist
Orientation
Çmimi
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 90 L x 70 GJ
1,450.00
Pikturë: Pikturë në vaj
Përmasat: 70 L x 90 GJ
2,650.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 50 GJ
550.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 80 L x 60 GJ
1,650.00
Pikturë: Pikturë me bojëra uji

Përmasat: 45 L x 35 GJ
550.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 40 L x 30 GJ
400.00
Shitur
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 70 L x 50 GJ
1,150.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 100 L x 110 GJ
7,650.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 90 L x 105 GJ
2,150.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 60 L x 50 GJ
1,650.00
Pikturë: Pikturë me vaj

Madhësia: 80 L x 90 GJ
2,650.00
Pikturë: Pikturë në Akuarel

Përmasat: 30 L x 25 GJ
350.00
Pikturë: Pikturë në Akuarel

Përmasat: 60 L x 40 GJ
650.00
Pikturë: Pikturë në Akuarel

Përmasat: 40 L x 25 GJ
450.00
Pikturë: Pikturë në Akuarel

Përmasat: 15 L x 10 GJ
350.00
Pikturë: Pikturë në Akuarel

Përmasat: 30 L x 25 GJ
300.00
Pikturë: Pikturë në Akuarel

Përmasat: 30 L x 25 GJ
450.00
Pikturë: Pikturë në Akuarel

Përmasat: 35 L x 25 GJ
350.00