Braziliania, Portret

Rakip Shabani
Shqipëri
Akuarel

Përmasat: 40 L x 25 GJ
Dërgohet i paketuar në një tub

450.00

Bli tani
Imagjinojeni në shtëpi
Braziliania, Portret
Braziliania, Portret
Braziliania, Portret
Braziliania, Portret
Punë unike
Punim i firmosur nga artisti
Certifikata e autenticitetit e përfshirë
Rreth Veprës

Ky portret është më shumë se sa duket. Fytyra e saj tregon dy anët e një medalje, me anën e saj të majtë tregon një person të qetë dhe të kuruar, ndërsa në anën e djathtë tregon trishtim dhe lot.

Vepra artistike

Origjinali i krijuar: 1990
Materialet: Akuarel / Letër
Orientimi: Vertikal