Dhitë

Rakip Shabani
Shqipëri
Akuarel

Përmasat: 50 L x 70 GJ
Dërgohet i paketuar në një tub

2,150.00

Bli tani
Imagjinojeni në shtëpi
Dhitë
Dhitë
Dhitë
Dhitë
Punë unike
Punim i firmosur nga artisti
Certifikata e autenticitetit e përfshirë
Rreth Veprës

Si një krijesë unike, dhia është simbol i inteligjencës dhe epërsisë. Duke përdorur teknikën e ngjyrave të ujit, artisti ka pikturuar me ngjyra të ftohta për të transmetuar qetësinë dhe madhështinë e dhive.

Vepra Artistike

Krijimi Origjinal: 2015
Materialet: Akuarel / Letër
Orientimi: Horizontal