Kompozim

Vaj në Telajo

Madhësia: 59 L x 68 GJ
Dërgohet i paketuar në një tub

750.00

Bli tani
Imagjinojeni në shtëpi
Kompozim
Kompozim
Kompozim
Kompozim
Punë unike
Punim i firmosur nga artisti
Certifikata e autenticitetit e përfshirë
Rreth Veprës

Kompozim

Vepra Artistike

Origjinali i krijuar: 2011
Materialet: Vaj / Pëlhurë
Orientimi: Horizontal