Rrugicë në Butrint

Grafikë

Përmasat: 29 L x 19 Gj
Dërgohet i paketuar në një tub

300.00

Bli tani
Imagjinojeni në shtëpi
Rrugicë në Butrint
Rrugicë në Butrint
Rrugicë në Butrint
Rrugicë në Butrint
Punë unike
Punim i firmosur nga artisti
Certifikata e autenticitetit e përfshirë
Rreth Veprës

Për të hyrë në parkun e Butrintit përballesh me një zonë  të pyllëzuar e cila u shpall gjithashtu Monument Kulture  për mbrojtjen e zonave arkeologjike me rëndësi mjedisore . Për ta zbuluar për herë të parë atë duhet të kalosh përmes disa rugicave të mbetura në kohë e gjelberuar nga pemë të larta .

Brenda Parkut ndodhen 10 zona të shquara arkeologjike që lidhen me historinë e Butrintit.

Butrinti është një mikrokozmos i historisë së Mesdheut, që prezanton ngritjet dhe uljet e perandorive të mëdha që kanë mbizotëruar në rajon. Sot është një amalgamë e monumenteve që prezantojnë një hapësirë me mbi 2000 vjetë nga tempujt helenikë të shek. 4 para Kr. deri në kalatë osmane të fillimit të shek. 19. Në bazë të mitologjisë klasike, Buthrotum u ndërtua nga mërgimtarët që ikën pasi ra Troja.

Vepra Artistike

Création Originale : 2016
Matériaux : Papier Imprimé/Calque
Orientation : Verticale