Ujësjellësi I Vranishtit

Rakip Shabani
Shqipëri
Akuarel

Përmasat: 50 L x 70 GJ
Dërgohet i paketuar në një tub

750.00

Shitur

Imagjinojeni në shtëpi
Ujësjellësi I Vranishtit
Ujësjellësi I Vranishtit
Ujësjellësi I Vranishtit
Ujësjellësi I Vranishtit
Punë unike
Punim i firmosur nga artisti
Certifikata e autenticitetit e përfshirë
Rreth Veprës

Një përzierje ngjyrash të ngrohta dhe të ftohta që bashkohen për të pikturuar Ujësjellësin e Vranishtit, i cili është një monument i trashëgimisë kulturore në Vlorë.

Vepra artistike

Krijuar: 2009

Materialet: Akuarel / Letër

Orientimi: Vertikal